Landschapsinrichting

Natuurlijke Begrazing

Natuurlijke begrazing kan een ideale manier bieden om uw landschap te beheren. Begrazing is een ecologisch verantwoord alternatief voor machinaal maaien doordat het diervriendelijker is en zorgt voor een natuurlijk gestructureerde vegetatie. Bovendien vormt deze begrazing  een uitkomst voor gebieden die  moeilijk bereikbaar zijn voor  machines. Grazers hebben er geen enkel probleem mee. 


LuMee Landscaping maakt gebruik van mergellandschapen die eigen zijn aan het Limburgse landschap. Met uw wensen als uitgangspunt wordt er een begrazingsplan opgesteld waarbij onder andere de intensiviteit en periodes van begrazing worden vastgelegd om zo tot een optimaal resultaat voor uw landschap te komen.

Natuurlijke begrazing I Mergellandschapen I Landschapsbeheer I  Ecologisch groenbeheer

©2024  I Disclaimer en colofon  I  Algemene voorwaarden | Klein-Haasdal 76a  6333 AL Schimmert  I  T 06 15038774  I info@lumeelandscaping.nl