Landschapsinrichting

Landschapsinrichting

Landschap is een breed begrip. Wij zien landschap als een beleving van al hetgeen de natuur ons kan bieden. Het draagt bij aan de vitaliteit waar we zo naar op zoek zijn.


Landschap kenmerkt zich door een specifieke samenhang die het heeft met het gebied eromheen. Een landschap staat dan ook niet op zichzelf.


Landschap is overal met een eigen schaal en type: in het buitengebied, in industriegebieden, maar ook in stedelijk gebied. De grenzen en schaalgrootte zijn niet altijd scherp. Bewoners denken mee over planvorming en leefomgeving.


Landschap is daarom een resultaat van een voortdurende wisselwerking tussen mens en natuur. Binnen een landschap is dan ook altijd sprake van een dynamiek, continu in verandering op zoek naar de optimale beleving door de mens.   


Wij pretenderen de kennis en ervaring te hebben om vanuit een uitgebreide technische blik voor groene ruimte in stedelijke en landelijke gebieden de groei en bloei van de natuur om ons heen in te richten en te beheren. Daarbij werken we projectmatig en beheersen, van advies voor beleid tot uitvoering, de verschillende fasen van een groenproject en hun samenhang.

CONTACT


LuMee Landscaping

Klein-Haasdal 76a

6333 AL Schimmert


+31 (0)6 15038774


info@lumeelandscaping.nl

Natuurlijke Begrazing

Natuurlijke begrazing kan een ideale manier bieden om uw landschap te beheren. Begrazing is een ecologisch verantwoord alternatief voor machinaal maaien doordat het diervriendelijker is en zorgt voor een natuurlijk gestructureerde vegetatie. Bovendien vormt deze begrazing  een uitkomst voor gebieden die  moeilijk bereikbaar zijn voor  machines. Grazers hebben er geen enkel probleem mee. 


LuMee Landscaping maakt gebruik van mergellandschapen die eigen zijn aan het Limburgse landschap. Met uw wensen als uitgangspunt wordt er een begrazingsplan opgesteld waarbij onder andere de intensiviteit en periodes van begrazing worden vastgelegd om zo tot een optimaal resultaat voor uw landschap te komen.

Natuurlijke begrazing I Mergellandschapen I Landschapsbeheer I  Ecologisch groenbeheer

©2020  I Disclaimer en colofon  I  Algemene voorwaarden | Klein-Haasdal 76a  6333 AL Schimmert  I  T 06 15038774  I info@lumeelandscaping.nl