Over LuMee

Onze visie is dat er een synthese moet bestaan tussen natuur en cultuur. Een natuur met tuinen en landschappen in een harmonie waarmee je je sterk verbonden voelt en waarin je een groot geluk ervaart. Een leef- en werkomgeving als bron voor voldoening en trots, met een hoge vitaliteit voor vitale waarden zoals levenslust, gezondheid, energiebalans en genot. Een decor dat een wezenlijk deel vormt van uw cultuur.


Onze missie is het creëren van een natuurlijke omgeving, waarmee u zich verbonden voelt als tegenpool van stedelijk leven en waarmee u een beleving ervaart die een groot geluksgevoel gaat oproepen.


Onze strategie is om vanuit een fundament van een degelijke educatie bij Nederlandse Hogescholen, aangevuld met een uitgebreide ervaring in alle aspecten van tuin- en landschapsmanagement bij verschillende bedrijven in de groen- en civieltechnische sectoren in Nederland en ook buitenland, deze nu in een praktijk te gaan brengen die past bij onze visie en missie.

Onze werkwijze

Als coach nemen wij alle wensen met u door. Daarvoor bezoeken we uw omgeving en ontwikkelen, samen met u, een plan om uw wensen zo in te vullen dat ze volledig aan uw verwachtingen gaan voldoen. Wij volgen daarbij een aantal idealen.

 

  • Wij willen alleen hoogwaardig vakwerk leveren.
  • Wij staan open voor het leveren van een compleet pakket van diensten en leveringen voor alle onderdelen van de landschapstuin.
  • Wij dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid en beschouwen waarden als betrouwbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit voor een reële prijs als essentieel.
  • Vitale waarden van mens, dier en plant staan bij ons centraal.
  • Al onze (potentiële) klanten ervaren ons als het groenbedrijf met een frisse blik, net even anders dan de rest.
  • Wij hechten grote betekenis aan een samenwerking met betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige partners uit diverse vakgebieden.
  • Wij onderschrijven de 3 P's met onze intentie om waarde te creëren op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.©2024  I Disclaimer en colofon  I  Algemene voorwaarden | Klein-Haasdal 76a  6333 AL Schimmert  I  T 06 15038774  I info@lumeelandscaping.nl