Over LuMee

Waarvoor staat LuMee

LuMee Landscaping is uw allround groenvoorziening. U kunt bij ons terecht voor advies maar ook om uw landschap opnieuw in te richten, te laten onderhouden of te renoveren. Daarbij zien wij het begrip landschap heel breed.  Uw balkontuin, daktuin of gevelgroen, de buitenruimte met (zwem)vijver rond uw huis of bedrijf en ook het landschap met het streekeigen karakter zijn domeinen waar wij graag onze idealen en expertise willen ontplooien. Daarbij streven wij om uw landschap een optimale relatie te geven met haar omgeving en uw idealen.


We treden graag als tuincoach naar buiten om onze kennis en ervaring met u te delen bij de (her)inrichting van uw nieuwe of bestaande landschapstuin.

Als groenspecialist mag u van ons een adequate dienst verwachten om het beste in uw tuinlandschap naar voren te halen en zo een maximale beleving te mogen ervaren. Het zijn soms kleine aanpassingen zoals een snoeibeurt, het plaatsen van planten, bomen of hagen, of een element met water, waarmee u uw tuinlandschap een geheel nieuwe kleur kunt geven.

Wij komen daarvoor altijd naar u toe omdat wij ons willen inleven in uw verwachtingen enerzijds, en de ligging van uw tuinlandschap te midden van uw omgeving , de lichtinval en de bodemgesteldheid anderzijds.

Een optimaal ontwerp, sterk rekening houdend met beheerkosten, vormen steeds een essentieel element in onze werkwijze.

CONTACT


LuMee Landscaping

Klein-Haasdal 76a

6333 AL Schimmert


+31 (0)6 15038774


info@lumeelandscaping.nl

Visie en Missie

Onze visie is dat er een synthese moet bestaan tussen natuur en cultuur. Een natuur met tuinen en landschappen in een harmonie waarmee je je sterk verbonden voelt en waarin je een groot geluk ervaart. Een leef- en werkomgeving als bron voor voldoening en trots, met een hoge vitaliteit voor vitale waarden zoals levenslust, gezondheid, energiebalans en genot. Een decor dat een wezenlijk deel vormt van uw cultuur.


Onze missie is het creëren van een natuurlijke omgeving, waarmee u zich verbonden voelt als tegenpool van stedelijk leven en waarmee u een beleving ervaart die een groot geluksgevoel gaat oproepen.


Onze strategie is om vanuit een fundament van een degelijke educatie bij Nederlandse Hogescholen, aangevuld met een uitgebreide ervaring in alle aspecten van tuin- en landschapsmanagement bij verschillende bedrijven in de groen- en civieltechnische sectoren in Nederland en ook buitenland, deze nu in een praktijk te gaan brengen die past bij onze visie en missie.

Onze werkwijze

Als coach nemen wij alle wensen met u door. Daarvoor bezoeken we uw omgeving en ontwikkelen, samen met u, een plan om uw wensen zo in te vullen dat ze volledig aan uw verwachtingen gaan voldoen. Wij volgen daarbij een aantal idealen.

 

  • Wij willen alleen hoogwaardig vakwerk leveren.
  • Wij staan open voor het leveren van een compleet pakket van diensten en leveringen voor alle onderdelen van de landschapstuin.
  • Wij dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid en beschouwen waarden als betrouwbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit voor een reële prijs als essentieel.
  • Vitale waarden van mens, dier en plant staan bij ons centraal.
  • Al onze (potentiële) klanten ervaren ons als het groenbedrijf met een frisse blik, net even anders dan de rest.
  • Wij hechten grote betekenis aan een samenwerking met betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige partners uit diverse vakgebieden.
  • Wij onderschrijven de 3 P's met onze intentie om waarde te creëren op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.©2020  I Disclaimer en colofon  I  Algemene voorwaarden | Klein-Haasdal 76a  6333 AL Schimmert  I  T 06 15038774  I info@lumeelandscaping.nl